Over ons

Waardelozehaantjes.nl is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Veganisme, Bite Back en Stichting Melief. Ook wordt onze campagne ondersteund door  Dierenbelangen.

De Nederlandse Vereniging voor Veganisme

De NVV bevordert een manier van leven geheel vrij van exploitatie van dieren, en bepleit een gezonde, geheel plantaardige voeding, ten voordele van mens, dier, plant en milieu. Zij heeft als doel: bevordering van het veganisme en beëindiging van alle exploitatie van dieren. De NVV is voortgekomen uit de Veganistenkring (later Vereniging Veganisten Organisatie), die op 8 september 1978 werd opgericht.

www.veganisme.org

Bite Back

Bite Back is een dierenrechtenorganisatie die o.a. tot doel heeft om zowel in België als in Nederland campagne te voeren voor de rechten, de noden, het welzijn en de vitale belangen van dieren, en dit door middel van geweldloze actie. Bite Back gaat uit van het principe dat dieren een waarde op zich hebben, ongeacht het eventuele nut voor de mens.

Bite Back wil door haar activiteiten voorkomen dat dieren, als welzijnsgevoelige wezens, opgesloten en uitgebuit worden voor ‘amusement’ (zoals in dierentuinen of in circussen), dat ze lijden en gedood worden voor wetenschappelijke experimenten, voeding, kleding, sport, traditie of jacht. Bite Back vzw werd in november 2003 opgericht als vrijwilligersorganisatie.

www.biteback.be

Stichting Melief

De stichting heeft tot doel om dieren die verwaarloosd, mishandeld of met de dood bedreigd worden, een fijn nieuwe en permanente plek te bieden. Zo kunnen ze op de boerderij van Stichting Melief in Duitsland rustig oud worden. Dieren die niet in asielen terecht kunnen of geen kans maken om er ooit nog uit te komen, zijn zo toch verzekerd van een onbekommerd leven.

www.stichtingmelief.nl

Dierenbelangen

Dierenbelangen is een groep vrijwilligers die zich in Limburg al bijna 30 jaar inzet voor een beter welzijn voor dieren. Regionaal proberen ze mensen op een positieve manier te informeren over dierenleed. Daarnaast sluiten zij graag aan bij acties van andere dierenrechtenorganisaties als deze hulp nodig hebben.

www.dierenbelangen.nl